Naar inhoud

Terug

Ik steun, jij steunt, wij...

Op zondag 13 juni sta ik op de CD&V-senaatslijst als 7de opvolger.

Graag vertel ik u waarom ik het belangrijk vind om als Vlaams parlementslid vol overtuiging de senaatslijst te ondersteunen. 

“We doen het voor de kinderen”, hoor je volwassenen soms zeggen. Toch schitterend, al die mensen in onze samenleving die zorgen voor elkaar. Alle mensen die zich engageren om stevige fundamenten te gieten voor de toekomst, verdienen waardering en ondersteuning.

Jongeren moeten kunnen rekenen op een warme en uitdagende leefomgeving. Een geborgen thuis, veiligheid en een goede, inspirerende opvoeding. Het getuigt van geloof en optimisme als jongeren roepen: “ik ben er klaar voor!” Klaar voor de wereld. Die wereld is geglobaliseerd, beweeglijk, verrassend. Nieuwe technologieën dienen zich in ijltempo aan. In 2010 wordt van ons een grote flexibiliteit verwacht. Daarom moeten we jongeren weerbaar en inzetbaar maken. Kansengroepen verdienen bijzondere aandacht. Het recht op degelijk onderwijs moet er zijn voor iedereen.

Onderwijs is het thema waarvoor ik me als Vlaams parlementslid met veel enthousiasme en interesse inzet. Inderdaad, onderwijs is voor het grootste deel een gemeenschapsbevoegdheid. Toch zijn er nog een aantal thema’s die tot het federale niveau behoren:

-pensioenen van het onderwijspersoneel
-begin/einde van de leerplicht
-minimumvoorwaarden voor het behalen van een diploma

De samenwerking tussen de Vlaamse en federale overheid is dan ook van groot belang. Enkele voorbeelden:

-In Vlaanderen besteden we veel aandacht aan kleuterparticipatie. In het kader hiervan is de discussie actueel over het al dan niet verlagen van de leerplichtleeftijd. Als we hieraan iets veranderen, vraagt dit een aanpassing aan de federale regelgeving.

-Ook actueel is het dossier Hoger Onderwijs waarover we vandaag debatteren in het Vlaams Parlement. De finaliteitgerichtheid van elke bacheloropleiding kan enkel en alleen mits aanpassingen aan de federale wetgeving.

-Een ander voorbeeld is de opleiding verpleegkunde. Ook hier is overleg tussen de Vlaamse en federale overheid nodig om afstemming te realiseren tussen de opleiding en de opdrachten die afgestudeerden in de medische sector werkelijk mogen opnemen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de nodige afstemming tussen de federale en Vlaamse overheid op vlak van onderwijsmateries.

Het is dan ook uiterst belangrijk dat we vanuit Vlaanderen ook op federaal niveau de juiste gesprekspartners hebben. Tegelijk zijn de welvaartsregio en de welzijnsomstandigheden waarin kinderen opgroeien bepalend voor hun ontwikkelingskansen. Zo is er ook onrechtstreeks een link tussen het Vlaamse en federale beleid.

Als Vlaams parlementslid vervul ik vol overtuiging een ondersteunende rol op de senaatslijst. Maar een goede partner in de federale regering is cruciaal om op Vlaams niveau onze zaken te kunnen verwezenlijken. Om te kunnen bouwen aan een wereld waarin de jonge mensen van vandaag alles meekrijgen om ook morgen gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken. Welvaart en welzijn zullen wij nooit opgeven!

Ook mijn collega’s in het Vlaams Parlement Koen Van den Heuvel (14de plaats), Griet Coppé (10de plaats opvolgers) en Ludwig Caluwé (12de plaats opvolgers) nemen een ondersteunende rol op op de senaatslijst.
 

Toegevoegd op 08 juni 2010

Tags: Verkiezingen, Vlaams Parlement,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.