Naar inhoud

Terug

Herselt vraagt ring

Als schepen van Ruimtelijke Ordening legde ik aan de Herseltse GECORO en gemeenteraad het voorstel voor om de Vlaamse en Provinciale Commissies voor Ruimtelijke Ordening te vragen de omleidingweg rond Herselt, volgens het tracé dat opgenomen is in het gewestplan Herentals-Mol, op te nemen in zowel het Vlaams als Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

Het voorstel kreeg positief advies van zowel GECORO als gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek over de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is momenteel lopende.

Geen van beide structuurplannen vermeldt de omleidingweg of ring rond Herselt.  De omleidingweg is wel opgenomen in het gewestplan Herentals-Mol en het mobiliteitsplan van Herselt. In functie van de Noord-Zuidverbinding mag de Vlaamse Regering de mogelijkheid van een ring rond Herselt niet in de schuif stoppen. Ook in Herselt is de verkeersleefbaarheid voor de lokale bevolking van zeer groot belang.

Aan de Herseltse GECORO en gemeenteraad legde ik het voorstel voor om de Vlaamse en Provinciale Commissies voor Ruimtelijke Ordening te vragen de omleidingweg rond Herselt, volgens het tracé dat opgenomen is in het gewestplan Herentals-Mol, op te nemen in zowel het Vlaams als Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Het voorstel kreeg positief advies van zowel GECORO als gemeenteraad.

Als Vlaams parlementslid roep ik de socio-economische actoren in de Kempen op om dit bezwaarschrift mee te ondersteunen.
 

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.