Naar inhoud

Terug

CLB's moeten taalproef mee ontwikkelen

Vanaf het schooljaar 2010-2011 zullen zesjarigen enkel tot het lager onderwijs worden toegelaten indien ze dit jaar in een Nederlandstalige kleuterschool waren ingeschreven en minstens 220 halve dagen aanwezig waren. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) door middel van een taalproef bepalen of het kind klaar is voor de stap.

In de commissie Onderwijs pleitte ik ervoor om de CLB's te betrekken bij de ontwikkeling van de taalproef. Want het zijn zij die de test in praktijk zullen moeten brengen.

 

Het Vlaams Parlement keurde op 11 maart 2009 het decreet betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs goed.


Zo zullen vanaf het schooljaar 2010-2011 zesjarige kinderen alleen toegelaten kunnen worden tot het gewoon lager onderwijs indien ze dit schooljaar in een Nederlandstalige kleuterschool waren ingeschreven en ook ten minste 220 halve dagen aanwezig waren. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan de leerling toch worden ingeschreven indien het CLB op basis van een proef vaststelt dat hij/zij de Nederlandse taal voldoende beheerst om het lager onderwijs te kunnen aanvatten.


In antwoord op mijn parlementaire vraag antwoordde de Vlaamse minister van Onderwijs dat een expertenpanel een advies heeft uitgebracht over een instrument dat kan worden gebruikt om de kennis van een zesjarige te meten. De precieze bepaling van welk niveau de leerling moet behalen om zonder problemen in het eerste leerjaar te kunnen starten, wordt nog volop ontwikkeld. Deze bepaling zou eind november 2009 worden afgerond. De CLB-sector wordt niet betrokken bij de ontwikkeling van de proef.


De inhoud van de taaltest krijgt een vrij zwaar gewicht in de beslissing of een kleuter voldoende de taal kent om al dan niet naar een eerste leerjaar te gaan. Gezien het hier om kinderen gaat die vooraf geen 220 halve dagen in het kleuteronderwijs hebben doorgebracht, zullen in praktijk weinig andere gegevens beschikbaar zijn waarop het CLB haar oordeel kan baseren. Het zijn de CLB’s die straks de taaltest moeten afnemen. Het is positief dat naast academici ook leerkrachten deel uitmaken van het expertenpanel. Maar het is opmerkelijk dat de CLB-sector niet wordt betrokken. Rekening houdend met de vrijheid van onderwijs is dit geen verstandige piste: de CLB’s kiezen zelf op basis van hun deskundigheid de methodieken en testen waarmee ze kinderen onderzoeken en begeleiden.


Ook stel ik me vragen bij de timing. Vanaf juli 2010 zal duidelijk worden welke kinderen op basis van een taaltest kunnen toegelaten worden tot het eerste leerjaar van het lager onderwijs. Om tot een goede en degelijke test te komen, zou die gedurende een schooljaar moeten worden uitgetest. Die ruimte is er helaas niet. Ik stel voor om een kwalitatief sterk instrument te ontwikkelen en de snelheid in tijd hieraan ondergeschikt te maken.

Lees het commissieverslag [PDF]
 

Toegevoegd op 09 oktober 2009

Tags: CLB, Taal, Vlaams Parlement,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.