Naar inhoud

Terug

VITO blijft verankerd in de Kempen

De energieafdeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol verhuist naar Waterschei (Genk), maar de Vlaamse Regering investeert 9,8 miljoen euro in de verdere uitbouw van VITO in de Kempen.

Het is positief dat de Vlaamse Regering ervoor kiest VITO te verankeren in de Kempen. En blijft inzetten op de verdere streekontwikkeling. Belangrijk is dat de infrastructuur in Mol zo snel mogelijk wordt vernieuwd en dat de overheid in het kader van ruimtelijke ordening de nodige ondersteuning biedt.

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2020 een topregio te zijn in Europa, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Wil Vlaanderen als kenniseconomie aansluiting vinden bij de innovatieve topregio’s in Europa, veronderstelt dat ook in deze moeilijkere tijden de investeringen in onderzoek, ontwikkeling en kennis vanwege de overheid en de bedrijven worden volgehouden.

In het Streekpact 2007-2012 formuleerde RESOC Kempen de ambitie om tegen 2020 uit te groeien tot een internationaal leidende regio op het vlak van duurzame milieu- en energietechnologie. De Vlaamse Regering maakte middelen vrij om de Kempense regio in deze ambitie te ondersteunen. Met het Campinaproject, een groot infrastructuurproject binnen de pijler Milieu- en Energietechnologie, wil de streek een businesslink creëren tussen de Kempense kennispolen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK). De doelstelling is om enerzijds de kennispolen zelf te versterken, maar ook voldoende nieuwe, gediversifieerde ruimte te voorzien voor hoogwaardige bedrijvigheid. Met haar afdelingen Energie, Milieu en Materialen neemt VITO hierin een sleutelpositie in. Zij vormen in het realiseren van de voorvermelde doelstellingen een uitzonderlijke waarde voor de Kempen en Vlaanderen.

In het kader van een gezamenlijk project met de KULeuven besliste de raad van bestuur van VITO om haar energieafdeling, inclusief minimaal 30 tewerkstellingsplaatsen, te verhuizen naar Waterschei (Genk).

De vraag rijst waarom een nieuw onderzoek- en opleidingsproject niet in de Kempen kan worden uitgebouwd? De KHK, die deel uitmaakt van de associatie KULeuven, is via haar onderzoek en opleidingen werkzaam op het brede domein Energie en werkt samen met de afdeling Energietechnologie van VITO. Bovendien werd de Kempense regio meermaals getroffen door een golf van ontslagen.

In antwoord op mijn parlementaire vraag bevestigt de minister de keuze van VITO. De Vlaamse Regering respecteert de autonomie van de instelling. De samenwerking tussen VITO en de universitaire wereld heeft aanleiding gegeven tot de overbrenging van de energieafdeling naar Waterschei. Om die reden staat de Vlaamse Regering achter de verhuis naar Waterschei. Tegelijk verkiest de Vlaamse Regering de piste om VITO naar de toekomst toe te blijven verankeren in de Kempen.

Concreet betekent dit dat andere onderzoeksdomeinen in de Kempense regio verankerd moeten worden. Om dat mogelijk te maken kent de Vlaamse Regering aan VITO in de Kempen 9,8 miljoen euro toe als cofinanciering voor:

  • de uitbreiding van het gebouw waarin een van de onderzoeksafdelingen van VITO is gehuisvest met een tweede verdiep voor kantoren voor nieuwe onderzoekers
  • een nieuw datacentrum en nieuwe laboratorium- en kantoorruimte

VITO zal eigen middelen aanwenden om de gronden van de Balmatt-site in Mol te kopen, na sanering ervan door de OVAM.

Het is positief dat de Vlaamse Regering ervoor kiest VITO te verankeren in de Kempen. En blijft inzetten op de verdere streekontwikkeling. Belangrijk is dat de infrastructuur in Mol zo snel mogelijk wordt vernieuwd en dat de overheid in het kader van ruimtelijke ordening de nodige ondersteuning biedt. De verhuis van de energieafdeling in Mol vergt een heroriëntering van de RESOC-doelstellingen. Belangrijk is dat de Vlaamse Regering met alle betrokken partners in de streek overlegt om deze nieuwe wending goed op te vangen. Alle betrokken partners moeten de krachten bundelen om de Kempense streekontwikkeling verder te optimaliseren.

Lees het commissieverslag
 

 
 

Toegevoegd op 02 oktober 2009

Tags: Innovatie, Kempen, Ruimtelijke ordening, Tewerkstelling, Vlaams Parlement,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.