Naar inhoud

Terug

Kempenaars hebben recht op een hartcentrum

Zoals gesteld in het Streekpact van Resoc Kempen ontbreekt er in de Kempen een aanbod aan gespecialiseerde medisch-technische diensten. Dat er in de Kempense regio geen hartcentrum is, is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Nochtans is de inplanting van dergelijke gespecialiseerde vormen van gezondheidszorg verantwoord op basis van demografische gegevens.

Een regionale samenwerking tussen de vijf Kempense ziekenhuizen is aangewezen. Waar het hartcentrum precies moet komen, daarover is nog geen consensus. Ik kaartte de problematiek aan bij de Vlaamse minister van Welzijn via een vraag om uitleg [PDF].

Intussen heeft de Vlaamse Regering een besluit gemaakt dat de modaliteiten voor een aanvraag vastlegt. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal de ziekenhuizen in Vlaanderen informeren over het genomen besluit. Vervolgens kunnen de ziekenhuizen een aanvraag indienen. Het Agentschap neemt een beslissing over de toekenning.

“Ik hoop dat de ziekenhuizen hun individuele belangen kunnen overstijgen. De mensen in de Kempen hebben recht op een hartcentrum. In het dossier moet gekozen worden voor de beste kwaliteit in gezondheidszorg. Als de ziekenhuizen er onderling niet uitgeraken, moet de Vlaamse Administratie oordelen. Dit moet gebeuren op basis van objectieve criteria. Ik zal het niet nalaten om de volgende minister van Welzijn te controleren op het verdere verloop van het dossier.”

Toegevoegd op 22 mei 2009

Tags: Hartcentrum, Kempen, Vlaams Parlement, Welzijn,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.