Naar inhoud

Terug

Geen vervanger voor leerkracht die op stage wil

Zowel voor leerkracht Nicole Boonen uit Retie als voor Vlaams parlementslid en CD&V-onderwijspromotor Kathleen Helsen begon de week anders dan gepland. Maandagmorgen om 9 uur werd de leerkracht bij Kathleen Helsen verwacht voor een bedrijfsstage voor leerkrachten van tien dagen. De school blies de plannen in extremis af: er was geen vervanger te vinden.

De leerkracht Nederlands uit het secundair onderwijs in Geel wou stage lopen om meer inzicht te krijgen in de beleidsvoering van onderwijs. De stageovereenkomst was getekend, alle nodige papierwerk was netjes in orde, maar er is één groot probleem: de school vindt geen vervangende leerkracht voor Nicole.

Het Vlaamse onderwijsbeleid wil bedrijfsstages voor leerkrachten intensiever stimuleren. Opdat een leerkracht stage kan lopen, moet hij/zij ook vervangen worden door een collega in de klas. Hier nijpt het schoentje. Sinds het schooljaar 2005-2006 loopt in het secundair onderwijs een tijdelijk project ‘vervangingen van korte afwezigheden’. Uit de evaluatie blijkt dat het bijzonder moeilijk is om vervangers te vinden voor deze korte afwezigheden van minder dan tien werkdagen. In het secundair onderwijs heeft maar liefst 94% van de scholen problemen om vervangers te vinden. Dat ondervindt Nicole Boonen aan den lijve. De lerares Nederlands moest haar stage voorlopig annuleren.

Nut

Het belang van bedrijfsstages voor leerkrachten staat buiten kijf. De schotten tussen de bedrijfswereld en de school zijn immers nog vaak te hoog. De zaken worden er anders aangepakt en anders bekeken. Bovendien vormen stages een verrijking voor de school: leerkrachten die naar verschillende bedrijven trekken, scheppen voor de school onder meer de mogelijkheid om een mooi netwerk uit te bouwen. Een voorbeeld: vorig schooljaar deed Nicole Boonen een stage in het cultureel centrum in Geel. Zij merkt nu dat het voor de school makkelijker is de leerlingen beter voor te bereiden op een toneelvoorstelling.

Nicole staat met haar ervaring niet alleen. De voorbeelden van leerkrachten die niet op stage kunnen omdat er geen vervanger kan gevonden worden, zijn legio. Morgen donderdag staat in de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement het bekrachtigingsdecreet over de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs op de agenda. Hierin staat wat Nicole als leerkracht met haar leerlingen in de klas moet bereiken. De bespreking van het decreet lijkt me heel interessant voor een leerkracht die tegelijk zicht krijgt over de besluitvorming van onderwijsregelgeving.

Tekort

Uit het ‘Arbeidsmarktrapport basisonderwijs en secundair onderwijs’ blijkt dat zich tussen 2007-2010 een tekort aan leerkrachten op de arbeidsmarkt aankondigt. Zo zal de vraag naar leraren zich in het secundair sterker manifesteren dan in het basisonderwijs. Een oplossing dringt zich op. Stages voor leerkrachten is één van de voorwaarden om zich als leerkracht te kunnen herbronnen en professionaliseren. De vervangingsproblematiek knaagt aan de motivatie van de leerkrachten.

Het systeem van de vervangingspool opnieuw invoeren, vind ik geen optie. In de eerste plaats moeten we de werkonzekerheid van jonge leerkrachten aanpakken. Vandaag verlaat 37% van de jonge leerkrachten het onderwijs binnen de eerste 5 jaar van hun loopbaan. Een gigantisch verlies. Verder is het hoognodig om de opdracht van leerkrachten te herformuleren zodat professionalisering er deel van uitmaakt. Elke leerkracht moet het recht hebben om zich na te scholen. Het is een uitdaging voor de volgende regering om hiervoor een effectieve oplossing te zoeken.

Toegevoegd op 30 april 2009

Tags: Leerkrachten, Stage, Vlaams Parlement,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.