Naar inhoud

Terug

Kathleen Helsen sleept 650.000 euro extra werkingsmiddelen voor CLB's uit de brand

De Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) hebben voortaan een duidelijke rol. Leerlingen, ouders en scholen weten nu wat ze mogen verwachten van elk CLB. Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) speelde hierin een belangrijke rol en slaagde erin het CLB-werkingsbudget met 650.000 euro te verhogen.

Het CLB-decreet hervormde in 1998 de PMS- (Psycho Medisch Sociaal) en MST-centra (Medisch Schooltoezicht) tot centra voor leerlingenbegeleiding. Die regelgeving schetste een vaag kader van wat de CLB-opdrachten zijn. In de loop van de voorbije 10 jaar is de CLB-werking alsmaar uitgedeind. Komt erbij dat de voorbije maanden bij meerdere belangrijke onderwijsthema’s de betrokkenheid van de CLB’s expliciet aan de orde kwam. Denk maar aan het leerzorgkader, alternerend leren en werken, studiekeuzebegeleiding in de Competentieagenda.

Kathleen Helsen: “Waarvoor kan ik terecht bij het CLB? Een vraag die voor vele mensen niet klaar is. Tegelijk kloppen alsmaar meer leerlingen en ouders met zorgvragen aan en hollen CLB-medewerkers de benen onder hun lijf. De nood aan een duidelijk profiel met duidelijker afgepaalde opdrachten werd groot: niet alleen de opdrachten van de CLB’s, maar o.m. ook die van scholen, pedagogische begeleidingsdiensten, en welzijnsinstellingen.”

De Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) hebben voortaan een duidelijke rol. Leerlingen, ouders en scholen weten nu wat ze mogen verwachten van elk CLB. Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) speelde hierin een belangrijke rol en slaagde erin het CLB-werkingsbudget met 650.000 euro te verhogen.

Het CLB-decreet hervormde in 1998 de PMS- (Psycho Medisch Sociaal) en MST-centra (Medisch Schooltoezicht) tot centra voor leerlingenbegeleiding. Die regelgeving schetste een vaag kader van wat de CLB-opdrachten zijn. In de loop van de voorbije 10 jaar is de CLB-werking alsmaar uitgedeind. Komt erbij dat de voorbije maanden bij meerdere belangrijke onderwijsthema’s de betrokkenheid van de CLB’s expliciet aan de orde kwam. Denk maar aan het leerzorgkader, alternerend leren en werken, studiekeuzebegeleiding in de Competentieagenda.

Kathleen Helsen: “Waarvoor kan ik terecht bij het CLB? Een vraag die voor vele mensen niet klaar is. Tegelijk kloppen alsmaar meer leerlingen en ouders met zorgvragen aan en hollen CLB-medewerkers de benen onder hun lijf. De nood aan een duidelijk profiel met duidelijker afgepaalde opdrachten werd groot: niet alleen de opdrachten van de CLB’s, maar o.m. ook die van scholen, pedagogische begeleidingsdiensten, en welzijnsinstellingen.”

CD&V-onderwijspromotor Kathleen Helsen drukte haar stempel op het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering. Zo moet elk CLB een basisaanbod aanbieden. Ten eerste, kunnen zowel ouders als leerlingen begeleiding krijgen bij emotionele problemen of advies bij leerstoornissen. Ook moet elk CLB een aanbod rond spijbelen en kleuterparticipatie garanderen. Leerkrachten en schoolteams kunnen bij het CLB aankloppen voor advies en zetten met het CLB acties rond studiekeuze op poten. Tot slot maken ook de medische onderzoeken deel uit van het basispakket van de CLB’s.

Ook wrikte Kathleen Helsen 650.000 euro extra werkingsmiddelen los: “Die zijn op z’n minst nodig om de toenemende werklast te dekken, maar ook om hoofd te kunnen bieden aan de stijgende kosten voor o.m. verwarming, leerlingenvervoer en informatisering”, legt Kathleen Helsen uit. Ook werd de vraag van de CD&V-politica ingewilligd om een goede communicatiecampagne over de werking van elk CLB te starten en de taakbelasting van de CLB’s in kaart te brengen. Voorts krijgen CLB’s maximaal 10 werkdagen de tijd om vragen te behandelen en informatie te geven, 40 werkdagen bij meer complexe vragen zoals bijv. studiekeuze, waarbij een diagnose moet worden gesteld. “Hier is nog werk aan de winkel”, benadrukt Kathleen Helsen. “De termijnen zijn te strak. Dit is mooi in theorie, maar kan enkel worden verwezenlijkt als hier ook voldoende personeel tegenover staat. Bovendien moet dringend duidelijkheid komen over de interne leerlingenbegeleiding op school, over wie wat precies doet. Ik wil hierover een breder debat organiseren met alle betrokken partners. Om zo optimale leerkansen te kunnen bieden voor elk kind.”

Toegevoegd op 30 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.