Naar inhoud

Terug

8% meer aanvragen schooltoelage in SO, 2% in HO

Afbeelding studiefinanciering191.526 jongeren in het secundair en hoger onderwijs vroegen in het schooljaar 2007-2008 een school- of studietoelage aan. Een stijging in het SO van ongeveer 8% tegenover het vorige schooljaar. In het HO gaat het om een beperktere toename van ongeveer 2%. Dat blijkt uit informatie die Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) ingewonnen heeft.

Het Vlaams Parlement keurde in mei 2007 het nieuwe decreet Studiefinanciering goed. Daardoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een schooltoelage in het SO en een studietoelage in het HO. Kathleen Helsen vroeg langs parlementaire weg cijfers op over het totaal aantal ingediende aanvragen voor het schooljaar 2007-2008.

Afbeelding studiefinanciering191.526 jongeren in het secundair en hoger onderwijs vroegen in het schooljaar 2007-2008 een school- of studietoelage aan. Een stijging in het SO van ongeveer 8% tegenover het vorige schooljaar. In het HO gaat het om een beperktere toename van ongeveer 2%. Dat blijkt uit informatie die Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) ingewonnen heeft.

Het Vlaams Parlement keurde in mei 2007 het nieuwe decreet Studiefinanciering goed. Daardoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een schooltoelage in het SO en een studietoelage in het HO. Kathleen Helsen vroeg langs parlementaire weg cijfers op over het totaal aantal ingediende aanvragen voor het schooljaar 2007-2008.


Waar in het schooljaar 2006-2007 nog 98.366 leerlingen uit het SO of 21,5% van de leerlingenpopulatie een schooltoelage aanvroegen, deed het voorbije schooljaar ongeveer 29,4% dat. In het HO dienden in het academiejaar 2006-2007 50.372 studenten (30%) een aanvraag voor een studietoelage in. Het voorbije schooljaar steeg het aantal aanvragen lichtjes met 2%. Het meeste aantal aanvragen gebeurde, zowel in secundair als hoger onderwijs, in de provincie Antwerpen.

Voor Kathleen Helsen, promotor Onderwijs voor CD&V, kan het nog beter. “Mensen moeten nog grondiger en duidelijker geïnformeerd worden over de nieuwe regels. We moeten voortdurend waken over de leesbaarheid van brochures en aanvraagformulieren. Alle informatie en communicatie moet zo helder mogelijk zijn voor de beoogde doelgroepen. Zeker nu ook leerlingen uit het basisonderwijs en het deeltijds secundair onderwijs een toelage kunnen aanvragen.”

Uit het antwoord blijkt nog dat 13.058 van de 191.526 aanvragen van school- of studietoelagen of 6,8% online gebeurden. “Voor veel mensen is de weg naar het internet dus geen evidentie”, stelt Helsen. “Papieren aanvraagformulieren en de rol van tussenschakels (vakorganisaties, scholen, OCMW’s, gemeentebesturen,…) moeten blijvend grote aandacht krijgen. Ik blijf dan ook pleiten voor een automatische toekenning van een school- of studietoelage.”

Bekijk hier de cijfers (PDF).

Toegevoegd op 30 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.