Naar inhoud

Terug

Manke communicatie studietoelagen

Manke communicatie over nieuwe regels studietoelage

Het Vlaams Parlement keurde in mei 2007 een nieuw decreet over studiefinanciering goed waardoor vanaf dit schooljaar meer gezinnen in aanmerking komen voor een school- of studietoelage. Maar de communicatie naar de doelgroepen verloopt stroef, oordeelt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V).

Minister van Onderwijs Vandenbroucke onderstreepte destijds het belang van een informatiecampagne opdat alle ouders met een bescheiden inkomen hun weg zouden vinden naar dit nieuwe systeem van studietoelagen. Vandaag blijkt die communicatie niet vlekkeloos te verlopen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) merkt drie grote struikelblokken:

1. Ouders van kinderen die het vorige schooljaar een school- of studietoelage hebben ontvangen, hebben niet automatisch een aanvraagformulier voor het schooljaar 2007-2008 gekregen. Dat wekt de indruk dat ze geen aanspraak meer maken op een toelage.

2. Vanaf dit schooljaar kan een schooltoelage voor leerlingen in het secundair onderwijs ook online worden aangevraagd. Een goede bijkomende (!) maatregel, al vinden net ouders die het financieel moeilijker hebben, niet meteen de weg naar het internet. Bovendien zijn er soms problemen met de internetapplicatie. De website www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/ werkt niet rimpelloos. Dat ontmoedigt mensen om de aanvraag via internet in te dienen.

3. Er schort wat met de leesbaarheid van folders en formulieren. De informatie wordt niet altijd duidelijk weergegeven en is niet altijd goed afgestemd op de doelgroepen. Kathleen Helsen pleit om folders en formulieren aan een leestoets te onderwerpen.

De minister erkende in commissie de kinderziekten van de online-applicatie. Dit is volgens hem de reden waarom de brieven naar ouders niet verstuurd zijn. Dat zou eerstdaags gebeuren. Ook erkende hij dat de folders nog moeilijke informatie bevatten en dat de administratie hieraan werkt. De minister reageerde positief om een leestoets in te voeren.

Kathleen Helsen: “Een goede communicatie naar de doelgroepen is essentieel, zoals het tijdig en grondig informeren van de tussenschakels (vakorganisaties, scholen, ocmw’s, gemeentebesturen,…) over de nieuwe regelgeving. Volgens de minister zijn vormingssessies gepland. Die hadden veel eerder moeten plaatsvinden zodat de intermediairen al bij de start van het schooljaar mensen correct konden informeren.

Vanaf 2008-2009 kan ook een school- en studietoelage worden aangevraagd voor leerlingen in het basisonderwijs en het deeltijds secundair onderwijs. Reden te meer om inspanningen te ondernemen om de intermediairen hun rol te laten opnemen en de communicatie naar de doelgroepen op te schroeven.”

Na de interpellatie diende Kathleen Helsen een motie in die door het Vlaams Parlement werd aangenomen op 14 november 2007.

Manke communicatie over nieuwe regels studietoelage

Het Vlaams Parlement keurde in mei 2007 een nieuw decreet over studiefinanciering goed waardoor vanaf dit schooljaar meer gezinnen in aanmerking komen voor een school- of studietoelage. Maar de communicatie naar de doelgroepen verloopt stroef, oordeelt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V).

Minister van Onderwijs Vandenbroucke onderstreepte destijds het belang van een informatiecampagne opdat alle ouders met een bescheiden inkomen hun weg zouden vinden naar dit nieuwe systeem van studietoelagen. Vandaag blijkt die communicatie niet vlekkeloos te verlopen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) merkt drie grote struikelblokken:

1. Ouders van kinderen die het vorige schooljaar een school- of studietoelage hebben ontvangen, hebben niet automatisch een aanvraagformulier voor het schooljaar 2007-2008 gekregen. Dat wekt de indruk dat ze geen aanspraak meer maken op een toelage.

2. Vanaf dit schooljaar kan een schooltoelage voor leerlingen in het secundair onderwijs ook online worden aangevraagd. Een goede bijkomende (!) maatregel, al vinden net ouders die het financieel moeilijker hebben, niet meteen de weg naar het internet. Bovendien zijn er soms problemen met de internetapplicatie. De website www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/ werkt niet rimpelloos. Dat ontmoedigt mensen om de aanvraag via internet in te dienen.

3. Er schort wat met de leesbaarheid van folders en formulieren. De informatie wordt niet altijd duidelijk weergegeven en is niet altijd goed afgestemd op de doelgroepen. Kathleen Helsen pleit om folders en formulieren aan een leestoets te onderwerpen.

De minister erkende in commissie de kinderziekten van de online-applicatie. Dit is volgens hem de reden waarom de brieven naar ouders niet verstuurd zijn. Dat zou eerstdaags gebeuren. Ook erkende hij dat de folders nog moeilijke informatie bevatten en dat de administratie hieraan werkt. De minister reageerde positief om een leestoets in te voeren.

Kathleen Helsen: “Een goede communicatie naar de doelgroepen is essentieel, zoals het tijdig en grondig informeren van de tussenschakels (vakorganisaties, scholen, ocmw’s, gemeentebesturen,…) over de nieuwe regelgeving. Volgens de minister zijn vormingssessies gepland. Die hadden veel eerder moeten plaatsvinden zodat de intermediairen al bij de start van het schooljaar mensen correct konden informeren.

Vanaf 2008-2009 kan ook een school- en studietoelage worden aangevraagd voor leerlingen in het basisonderwijs en het deeltijds secundair onderwijs. Reden te meer om inspanningen te ondernemen om de intermediairen hun rol te laten opnemen en de communicatie naar de doelgroepen op te schroeven.”

Na de interpellatie diende Kathleen Helsen een motie in die door het Vlaams Parlement werd aangenomen op 14 november 2007.

Studietoelagen communicatie interpellatie en motie (PDF).

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.