Naar inhoud

Terug

Kathleen vraagt oplossing voor N19

De werkzaamheden aan de N19, de Westerlosesteenweg, in Herselt lopen vertraging op. Oorzaak hiervan is dat het onteigeningsdossier nog niet afgehandeld is. Dit omdat het comité tot aankoop in Antwerpen dat instaat voor de onteigeningen, omwille van onderbemanning en overbevraging zijn opdrachten niet tijdig kan uitvoeren, waardoor projecten – zoals o.m. de N19 – een flinke vertraging oplopen. Desondanks wordt de inbreng van het comité omwille van zijn expertise als noodzakelijk en zeer belangrijk ervaren.

De werkzaamheden aan de N19, de Westerlosesteenweg, in Herselt lopen vertraging op. Oorzaak hiervan is dat het onteigeningsdossier nog niet afgehandeld is. Dit omdat het comité tot aankoop in Antwerpen dat instaat voor de onteigeningen, omwille van onderbemanning en overbevraging zijn opdrachten niet tijdig kan uitvoeren, waardoor projecten – zoals o.m. de N19 – een flinke vertraging oplopen. Desondanks wordt de inbreng van het comité omwille van zijn expertise als noodzakelijk en zeer belangrijk ervaren.

Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) kaartte de problematiek eerder aan in een parlementaire vraag op 9 mei 2006 en ondervroeg de toenmalige Vlaamse minister van Openbare Werken over een mogelijke overheveling van de comités tot aankoop en hun specifieke bevoegdheid naar de gewesten. Het comité tot aankoop is een federale dienst. Toch zijn onteigeningen en openbare werken in de praktijk vaak een gewestelijke bevoegdheid. De minister reageerde toen positief op de regionalisering van de aankoopcomités.

Zopas stelde Kathleen Helsen de kwestie opnieuw aan de kaak in de commissie Openbare Werken in het Vlaams Parlement waar Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) de problematiek erkende en antwoordde dat ze uitkijkt naar mogelijke afspraken die hierover kunnen worden gemaakt.

Kathleen Helsen: “Een overleg tussen de Vlaamse en federale overheid heeft eerder geleid tot het sneller afhandelen van dossiers m.b.t. gevaarlijke punten. Dat de minister gevaarlijke punten als prioritair beschouwt, is zeer begrijpelijk. Toch is het ook belangrijk actie te ondernemen voor gewestwegen die in zeer slechte staat zijn omdat jarenlang geen onderhoudswerkzaamheden gebeurd zijn. Vorig jaar is een deel van de N19 (dorp) gerealiseerd omdat afspraken werden gemaakt met een intercommunale die voor ondersteuning van het comité tot aankoop heeft gezorgd. Ik pleit ervoor dat ook te doen voor het andere deel van de N19 en niet te wachten tot de regionalisering van de aankoopcomités volledig is gebeurd.”

Kathleen Helsen volgt het dossier nauwgezet op. Download het volledige verslag van de commissie (PDF).

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.