Naar inhoud

Terug

School- en studietoelagen

Vorige legislatuur kaartte ACW de onaangepaste regelgeving van de studietoelagen aan. Zo waren de bedragen van de toelagen voor het secundair onderwijs niet meer aangepast sinds 1971. ACW nam deel aan een Platform Studietoelagen dat de eisen voor een nieuwe reglementering bundelde. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering keurden voor de zomervakantie het nieuwe decreet goed. ACW-mandataris en Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen volgde de totstandkoming van het decreet op de voet op.

Door de nieuwe regelgeving komen vanaf september 2007 meer gezinnen in aanmerking voor een toelage.

Een eerste hervorming gebeurt in september 2007 voor het secundair onderwijs:

- De bedragen voor het secundair onderwijs worden opgetrokken. De gemiddelde toelage stijgt van 164 naar 250 euro. Ook worden de inkomensgrenzen verhoogd.
- Er moet nog maar één gezinsdossier ingediend worden voor de leerlingen secundair onderwijs en de studenten hoger onderwijs samen. Zo zijn de financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage dezelfde op alle studieniveaus en moeten ouders voortaan maar één formulier invullen voor alle kinderen samen.
- Ook voor leerlingen secundair is nu een aanvraag online (via www.studietoelagen.be) mogelijk.

Vanaf het schooljaar 2008-2009 is ook in het kleuter- en lager onderwijs een schooltoelage mogelijk. Hetzelfde geldt voor het deeltijds secundair onderwijs.

De Vlaamse overheid zal om de vijf jaar laten onderzoeken wat de reële studiekosten zijn. Met als bedoeling na te gaan of de bedragen van de beurzen nog wel aangepast zijn aan de realiteit.

Kathleen, die zich sterk heeft ingezet voor het thema, is positief tegenover de nieuwe regeling: “Het is een belangrijke stap in de goede richting. Meer kinderen en jongeren zullen een beroep kunnen doen op een toelage. Ideaal is zo’n regeling wellicht nooit. Hopelijk kunnen in de toekomst de inkomensgrenzen nog verder worden geoptimaliseerd zodat de ontplooiing van elk kind mogelijk kan worden gemaakt.”

Hoe uw aanvraag indienen? Meer info op www.studietoelagen.be

Vorige legislatuur kaartte ACW de onaangepaste regelgeving van de studietoelagen aan. Zo waren de bedragen van de toelagen voor het secundair onderwijs niet meer aangepast sinds 1971. ACW nam deel aan een Platform Studietoelagen dat de eisen voor een nieuwe reglementering bundelde. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering keurden voor de zomervakantie het nieuwe decreet goed. ACW-mandataris en Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen volgde de totstandkoming van het decreet op de voet op.

Door de nieuwe regelgeving komen vanaf september 2007 meer gezinnen in aanmerking voor een toelage.

Een eerste hervorming gebeurt in september 2007 voor het secundair onderwijs:

- De bedragen voor het secundair onderwijs worden opgetrokken. De gemiddelde toelage stijgt van 164 naar 250 euro. Ook worden de inkomensgrenzen verhoogd.
- Er moet nog maar één gezinsdossier ingediend worden voor de leerlingen secundair onderwijs en de studenten hoger onderwijs samen. Zo zijn de financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage dezelfde op alle studieniveaus en moeten ouders voortaan maar één formulier invullen voor alle kinderen samen.
- Ook voor leerlingen secundair is nu een aanvraag online (via www.studietoelagen.be) mogelijk.

Vanaf het schooljaar 2008-2009 is ook in het kleuter- en lager onderwijs een schooltoelage mogelijk. Hetzelfde geldt voor het deeltijds secundair onderwijs.

De Vlaamse overheid zal om de vijf jaar laten onderzoeken wat de reële studiekosten zijn. Met als bedoeling na te gaan of de bedragen van de beurzen nog wel aangepast zijn aan de realiteit.

Kathleen, die zich sterk heeft ingezet voor het thema, is positief tegenover de nieuwe regeling: “Het is een belangrijke stap in de goede richting. Meer kinderen en jongeren zullen een beroep kunnen doen op een toelage. Ideaal is zo’n regeling wellicht nooit. Hopelijk kunnen in de toekomst de inkomensgrenzen nog verder worden geoptimaliseerd zodat de ontplooiing van elk kind mogelijk kan worden gemaakt.”

Hoe uw aanvraag indienen? Meer info op www.studietoelagen.be

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.