Naar inhoud

Terug

Kosteloos basisonderwijs

Op woensdag 27 juni 2007 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goedgekeurd dat een aantal zaken regelt rond de kosten die basisscholen aan ouders mogen aanrekenen. Vanaf 1 september 2007 mogen scholen geen kosten meer aanrekenen aan ouders voor wat strikt nodig is voor het bereiken van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Op die manier wil de overheid sociale en financiële drempels wegwerken en onderwijs betaalbaar maken voor alle Vlaamse ouders en kinderen in het basisonderwijs.

Wat moet de school kosteloos ter beschikking stellen aan de leerling?

-handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software
-beweging- en constructiemateriaal
-ICT-materiaal
-informatiebronnen
-kinderliteratuur
-knutselmateriaal
-leer- en ontwikkelingsmateriaal
-meetmateriaal
-multimediamateriaal
-muziekinstrumenten
-planningsmateriaal
-schrijf- en tekengerief
-atlas, globe, kaarten, kompas
-passer
-tweetalige alfabetische woordenlijst
-zakrekenmachine

Wat de school daarnaast aan materialen en activiteiten in haar onderwijsprogramma opneemt, is niet kosteloos voor de ouders. Het gaat bijvoorbeeld om daguitstappen, een verplicht abonnement op een tijdschrift, een museumbezoek. Die kosten worden wel geplafonneerd door de invoering van bepaalde maximumbedragen.

Cruciaal in dit hele verhaal is de expliciete koppeling van de invoering van de maximumbedragen aan de nieuwe financiering van het basisonderwijs. Met andere woorden, de maximumbedragen zullen pas gelden als het toekomstige decreet op de nieuwe financiering goedgekeurd zal zijn, waaruit scholen in principe meer werkingsmiddelen zullen putten dan waarover ze nu kunnen beschikken.

Op woensdag 27 juni 2007 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goedgekeurd dat een aantal zaken regelt rond de kosten die basisscholen aan ouders mogen aanrekenen. Vanaf 1 september 2007 mogen scholen geen kosten meer aanrekenen aan ouders voor wat strikt nodig is voor het bereiken van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Op die manier wil de overheid sociale en financiële drempels wegwerken en onderwijs betaalbaar maken voor alle Vlaamse ouders en kinderen in het basisonderwijs.

Wat moet de school kosteloos ter beschikking stellen aan de leerling?

-handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software
-beweging- en constructiemateriaal
-ICT-materiaal
-informatiebronnen
-kinderliteratuur
-knutselmateriaal
-leer- en ontwikkelingsmateriaal
-meetmateriaal
-multimediamateriaal
-muziekinstrumenten
-planningsmateriaal
-schrijf- en tekengerief
-atlas, globe, kaarten, kompas
-passer
-tweetalige alfabetische woordenlijst
-zakrekenmachine

Wat de school daarnaast aan materialen en activiteiten in haar onderwijsprogramma opneemt, is niet kosteloos voor de ouders. Het gaat bijvoorbeeld om daguitstappen, een verplicht abonnement op een tijdschrift, een museumbezoek. Die kosten worden wel geplafonneerd door de invoering van bepaalde maximumbedragen.

Cruciaal in dit hele verhaal is de expliciete koppeling van de invoering van de maximumbedragen aan de nieuwe financiering van het basisonderwijs. Met andere woorden, de maximumbedragen zullen pas gelden als het toekomstige decreet op de nieuwe financiering goedgekeurd zal zijn, waaruit scholen in principe meer werkingsmiddelen zullen putten dan waarover ze nu kunnen beschikken.

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.