Naar inhoud

Terug

Hervorming volwassenenonderwijs goedgekeurd

Het Vlaams Parlement keurde op 6 juni 2007 het ontwerp van decreet betreffende het volwassenenonderwijs goed. Dit decreet houdt een grote hervorming van het volwassenenonderwijs in die nodig is om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de huidige samenleving. Wegens de talrijke nieuwe bepalingen wordt het decreet geleidelijk ingevoerd. Veel bepalingen gaan pas in op 1 september 2008.

Dat er geen akkoord is gekomen over de vrijstellingen van inschrijvingsgeld voor cursisten NT2, herintreders en cursisten die kinderbijslag genieten, betreurt CD&V. “Het decreet legt vast dat de taallessen Nederlands niet voor iedereen gratis zijn. Bepaalde doelgroepen zoals o.m. mensen die een inburgeringcursus volgen of werklozen die een traject naar werk volgen, worden vrijgesteld van de basisprijs van 0,5 euro per lesuur. Wij hebben ervoor gepleit om de eerste twee richtgraden van NT2 voor iedereen gratis te maken. Wij vrezen dat het niet vrijstellen van deze cursisten naast een kostprijsverhoging tevens tot een hele administratieve rompslomp zal leiden en dat cursisten daarop gaan afhaken. Via een amendering om bijkomend herintreders, cursisten die kinderbijslag genieten en NT2 vrij te stellen van inschrijvingsgeld had het parlement kunnen tegemoetkomen aan de knelpunten die zich zullen stellen op het terrein", stelt Kathleen Helsen.

Het Vlaams Parlement keurde op 6 juni 2007 het ontwerp van decreet betreffende het volwassenenonderwijs goed. Dit decreet houdt een grote hervorming van het volwassenenonderwijs in die nodig is om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de huidige samenleving. Wegens de talrijke nieuwe bepalingen wordt het decreet geleidelijk ingevoerd. Veel bepalingen gaan pas in op 1 september 2008.

Dat er geen akkoord is gekomen over de vrijstellingen van inschrijvingsgeld voor cursisten NT2, herintreders en cursisten die kinderbijslag genieten, betreurt CD&V. “Het decreet legt vast dat de taallessen Nederlands niet voor iedereen gratis zijn. Bepaalde doelgroepen zoals o.m. mensen die een inburgeringcursus volgen of werklozen die een traject naar werk volgen, worden vrijgesteld van de basisprijs van 0,5 euro per lesuur. Wij hebben ervoor gepleit om de eerste twee richtgraden van NT2 voor iedereen gratis te maken. Wij vrezen dat het niet vrijstellen van deze cursisten naast een kostprijsverhoging tevens tot een hele administratieve rompslomp zal leiden en dat cursisten daarop gaan afhaken. Via een amendering om bijkomend herintreders, cursisten die kinderbijslag genieten en NT2 vrij te stellen van inschrijvingsgeld had het parlement kunnen tegemoetkomen aan de knelpunten die zich zullen stellen op het terrein", stelt Kathleen Helsen.

Lees hier het verslag van de commissiebesprekingen en van het debat in de pleinare vergadering (PDF).

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.