Naar inhoud

Terug

Erkenning logistiek assistent op komst

De erkenning van de opleiding logistiek assistent vormt reeds lange tijd een knelpunt. Zo is de opleiding voor leerlingen in het voltijds beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het buitengewoon beroepssecundair onderwijs opleidingsvorm 3 en het secundair onderwijs voor sociale promotie of volwassenenonderwijs noch door de Vlaamse, noch door de federale overheid opgenomen in de lijst van subsidieerbare kwalificaties voor een job in ziekenhuizen of zorginstellingen. Het beroep van logistiek assistent is enkel erkend voor diegenen die de opleiding volgden via de VDAB. Dit betekent dat jongeren die de opleiding volgden bijkomend een VDAB-opleiding moeten volgen, willen ze kans maken om aangeworven te worden.

De erkenning van de opleiding logistiek assistent vormt reeds lange tijd een knelpunt. Zo is de opleiding voor leerlingen in het voltijds beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het buitengewoon beroepssecundair onderwijs opleidingsvorm 3 en het secundair onderwijs voor sociale promotie of volwassenenonderwijs noch door de Vlaamse, noch door de federale overheid opgenomen in de lijst van subsidieerbare kwalificaties voor een job in ziekenhuizen of zorginstellingen. Het beroep van logistiek assistent is enkel erkend voor diegenen die de opleiding volgden via de VDAB. Dit betekent dat jongeren die de opleiding volgden bijkomend een VDAB-opleiding moeten volgen, willen ze kans maken om aangeworven te worden.

Vanuit CD&V werden herhaaldelijk krachtige signalen gegeven om dringend hoofd te bieden aan de problematiek. Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen bracht het thema meermaals aan bod in de commissie Onderwijs. “Het gaat vaak om kwetsbare scholieren, een groep van leerlingen die zich op school het moeilijkste thuis voelt. Dat de opleiding logistiek assistent geen uitzicht geeft op een erkenning, werkt demotiverend voor de jongeren. Belangrijk is dat de studies gevalideerd worden, dat er civiele effecten aan verleend worden om zo de afgestudeerden tewerkstellingsperspectieven aan te bieden”, stelt Kathleen Helsen die aandrong op afstemming met de federale overheid.

Het CD&V-parlementslid is tevreden dat eindelijk een oplossing in zicht is. Minister Vandenbroucke antwoordde in de commissie dat een wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent ter ondertekening voorligt aan de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat jongeren die de opleiding logistiek assistent volgden, aan de slag kunnen zonder omweg via een beroepsopleiding bij de VDAB.

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.