Naar inhoud

Terug

Deeltijds leren en werken

Nood aan doorgedreven samenwerking tussen onderwijs, vormings-en welzijnswerk

“Het deeltijds onderwijs verdient meer aandacht van de overheid dan tot vandaag het geval”, beklemtoont Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen. “Als overheid moeten wij vooral onze verantwoordelijkheid nemen door voldoende werkplaatsen en een structurele financiering te voorzien voor alle spelers op dat terrein”, stelt Kathleen Helsen. Zij was 10 jaar zeer nauw betrokken bij de centra voor deeltijds onderwijs in de Noorderkempen als externe leerlingbegeleidster. Het is belangrijk dat de centra voor deeltijds leren en werken voldoende gekend zijn.

Nood aan doorgedreven samenwerking tussen onderwijs, vormings-en welzijnswerk

“Het deeltijds onderwijs verdient meer aandacht van de overheid dan tot vandaag het geval”, beklemtoont Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen. “Als overheid moeten wij vooral onze verantwoordelijkheid nemen door voldoende werkplaatsen en een structurele financiering te voorzien voor alle spelers op dat terrein”, stelt Kathleen Helsen. Zij was 10 jaar zeer nauw betrokken bij de centra voor deeltijds onderwijs in de Noorderkempen als externe leerlingbegeleidster. Het is belangrijk dat de centra voor deeltijds leren en werken voldoende gekend zijn.
Kathleen Helsen: “Zolang leerlingen gemotiveerd zijn om voltijds naar school te gaan, moeten we hen daar ten volle in ondersteunen. Voltijds secundair onderwijs biedt de mogelijkheid om een diploma te behalen. Dat versterkt de kansen op de arbeidsmarkt.”
Deeltijds leren en werken moeten we beschouwen als een onderwijsvorm waarin leerlingen de kans krijgen om zichzelf via concrete werkervaringen en leersessies op school voor te bereiden op zelfstandig functioneren in onze samenleving. Het is een alternatief voor diegenen die een voltijdse schoolloopbaan niet meer zien zitten.
Het deeltijds onderwijs is ontstaan in de jaren tachtig toen de leerplicht van 16 jaar verlengd werd tot de leeftijd van 18. Op dat ogenblik was het voor jongeren niet de gewoonte of vanzelfsprekend om tot 18 jaar naar school te gaan. Vandaar dat een zeer waardevol concept van deeltijds leren en werken ontwikkeld werd dat tegemoet kwam aan noden en verwachtingen van een bepaalde groep jongeren.
Ook vandaag is het concept nog zeer waardevol. Niet alle jongeren worden voldoende geboeid door een zeer schoolse aanpak. Voor hen is een alternatief broodnodig.
Daar waar in de jaren tachtig aandacht was voor jongeren die leren en werken wilden combineren, is de opdracht vandaag veel ruimer en complexer. Jongeren die afhaken in het voltijds onderwijs zijn in een aantal gevallen gemotiveerd om het leren op school te combineren met het leren op de werkplek. We moeten deze leervorm voor hen ongetwijfeld behouden. Daarnaast stuiten we vandaag meer en meer op de problematiek van jongeren die het voltijds schoollopen beu zijn, maar evenmin klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Deze groep van jongeren hebben extra begeleiding nodig via aangepaste methodieken. Ook jongeren die in de knoop zitten met hun ontwikkeling waardoor voltijds op de schoolbanken zitten moeilijk wordt, vinden vaak hun gading binnen de deeltijdse systemen. Een specifieke opvang voor deze groep van jongeren is evenzeer belangrijk.
ABVV-jongeren vragen een permanente vorming voor leerkrachten en jongeren. CD&V- parlementslid Kathleen Helsen vreest dat dit op zich onvoldoende is. Daarom pleit ze eerder voor een verruiming en versterking van onderwijs door een samenwerking met het vormings- en het welzijnswerk. “Het klopt dat leerkrachten binnen onderwijs goed opgeleid zijn om hun vakkennis over te dragen. Maar dat is binnen het deeltijds onderwijs niet voldoende. Leerkrachten hebben er een goed inzicht nodig in de noden en behoeften van elke jongere apart, alsook voldoende kennis van methodieken om hen op een juiste manier aan te pakken zodat ze opnieuw gemotiveerd zijn om te leren. Elke jongere heeft een aangepast traject nodig. De basisopleiding van leerkrachten speelt te weinig in op de vaardigheden die leerkrachten nodig hebben in een deeltijds onderwijs. Dat is in een basisopleiding trouwens ook niet haalbaar. Ik heb in die 10 jaar dat ik verbonden was aan de deeltijdse systemen veel leerkrachten zien komen en gaan. Ik heb veel tranen zien vloeien. De eerste twee lessen waren meestal bepalend in het lukken van hun loopbaan binnen het deeltijds onderwijs. Het was telkens een kwestie van te weten hoe de jongeren aan te pakken. Die gasten zetten vaak de boel op stelten, maar in wezen waren het teddyberen. De leerstof of het vak was ondergeschikt aan de persoonlijke relatie. Een doorgedreven samenwerking tussen onderwijs, het vormings- en welzijnswerk kan een goed antwoord bieden op de noden binnen de deeltijdse systemen. De verschillen in basisopleiding, benadering, accenten en methodieken betekenen een meerwaarde voor het deeltijds onderwijs en de trajecten die er worden ontwikkeld.”
Het is binnen een samenwerkingsverband tussen de verschillende leersystemen dat aangepaste trajecten, objectieve screening en neutrale oriëntering een kans zullen krijgen. Het doorbreken van de beschotten tussen de verschillende leersystemen moet volgens Kathleen Helsen dan ook een belangrijk punt zijn in het nieuwe concept dat de minister aan het uittekenen is.

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.