Naar inhoud

Terug

Tweetalige scholen

Tweetalige scholen in België? Eerst Nederlands, dan pas andere talen.

Het voorstel van PS-voorzitter Di Rupo om tweetalige scholen op te starten overtuigt ons niet. Uiteraard is meertaligheid in een globale wereld uitermate belangrijk, maar meertaligheid vertrekt volgens ons bij een goede kennis van de Nederlandse taal.

Verschillende studies tonen aan dat één van de meest belangrijke oorzaken die leiden tot schoolse vertraging en ongekwalificeerde uitstroom, de gebrekkige kennis is van de onderwijstaal, Nederlands in Nederlandstalige scholen en Frans in de Franstalige scholen. In Vlaanderen zetten we heel wat middelen in op het versterken van de kennis van het Nederlands, en dit niet alleen in onderwijs. Leerlingen die van huize uit veel ondersteuning krijgen in de taalontwikkeling en die van nature een talent hebben voor talen zullen wellicht niet veel problemen ondervinden in een tweetalige setting in de klas. Andere leerlingen waarbij de kennis van Nederlands niet zo sterk ontwikkeld is, omdat ze thuis een andere taal spreken, riskeren in een tweetalige setting helemaal geen Nederlands te leren. Van de kleuterklas tot het levenslang leren is een goede kennis van de onderwijs- en instructietaal het uitgangspunt.

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen is dit voorstel vanuit de Franstalige gemeenschap op zijn minst verrassend: “Zou het niet beter zijn om ervoor te zorgen dat Nederlands in de Franstalige scholen veralgemeend wordt aangeboden als 2de taal? In Brussel is 90% van de werklozen immers eentalig Frans. Dit bewijst dat het Franstalig onderwijs op dit punt faalt. Het onderwijs van de Franstalige Gemeenschap slaagt er niet in om leerlingen in het secundair onderwijs het Frans en het Nederlands eigen te maken. Bovendien is de kennis van het Nederlands noodzakelijk voor een job.”

Onze houding is niet wereldvreemd. We zien ook wel dat in een internationale samenleving kennis van meerdere talen absoluut noodzakelijk is. Het is echter een misvatting dat bij het verwerven van meerdere talen abstractie dient gemaakt te worden van een solide basis. We vrezen dat het voorstel van Elio Di Rupo niet de beste oplossing is voor vele leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs. Experimenten waarbij we op een gecontroleerde wijze en met oog voor de leerlingenpopulatie uitwisselingen stimuleren tussen Vlaamse en Franstalige leraars en leerlingen kunnen voor ons wel.

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.