Naar inhoud

Terug

Leerzorg

Kathleen Helsen: “Puur cijfermatig gemiddelde niet voldoende om draagkracht van scholen te bepalen”

Het belangrijke en complexe dossier van de leerzorg kreeg een vervolg in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement op woensdag 28 februari 2007. Kathleen Helsen, die vanaf het begin dit dossier van nabij opvolgde, ondervroeg de onderwijsminister over zijn recente uitspraken over het gebruik van een landelijk gemiddelde om de draagkracht van de scholen te bepalen en vooral over zijn plannen met het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

Het opzet van leerzorg is dat leerlingen met speciale onderwijsnoden meer op maat worden ondersteund. Daartoe moeten vooral binnen het gewoon onderwijs de bestaande mogelijkheden van zorg op maat worden uitgebreid met steun vanuit het buitengewoon onderwijs. Op 17 november 2006 presenteerde de minister van Onderwijs zijn ontwerpconceptnota over leerzorg en op 15 februari 2007 keurde de Vlor een kritisch advies daarover goed.

Kathleen Helsen vindt het een goede zaak dat de minister wil rekening houden met het Vlor-advies en zijn ontwerpconceptnota in bepaalde mate wil aanpassen.

In het bijzonder lichtte de minister, op vraag van het CD&V-parlementslid, zijn eerdere uitspraken toe i.v.m. het gebruik van een landelijk gemiddelde van het aandeel leerlingen met een handicap of leerstoornissen die in scholen van het gewone onderwijs zijn ingeschreven. Kathleen Helsen: “Om de draagkracht te bepalen van scholen om zulke leerlingen op te nemen is zo’n puur cijfermatig gemiddelde wellicht niet voldoende. Er moet rekening worden gehouden met meerdere factoren om die draagkracht te bepalen.”

Zoals ook in de voorbije maanden zal Kathleen Helsen dit dossier, dat belangrijk is voor het hele basis- en secundair onderwijs, nauwgezet blijven opvolgen om er een constructieve en pragmatische bijdrage aan te leveren.

Kathleen Helsen: “Puur cijfermatig gemiddelde niet voldoende om draagkracht van scholen te bepalen”

Het belangrijke en complexe dossier van de leerzorg kreeg een vervolg in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement op woensdag 28 februari 2007. Kathleen Helsen, die vanaf het begin dit dossier van nabij opvolgde, ondervroeg de onderwijsminister over zijn recente uitspraken over het gebruik van een landelijk gemiddelde om de draagkracht van de scholen te bepalen en vooral over zijn plannen met het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

Het opzet van leerzorg is dat leerlingen met speciale onderwijsnoden meer op maat worden ondersteund. Daartoe moeten vooral binnen het gewoon onderwijs de bestaande mogelijkheden van zorg op maat worden uitgebreid met steun vanuit het buitengewoon onderwijs. Op 17 november 2006 presenteerde de minister van Onderwijs zijn ontwerpconceptnota over leerzorg en op 15 februari 2007 keurde de Vlor een kritisch advies daarover goed.

Kathleen Helsen vindt het een goede zaak dat de minister wil rekening houden met het Vlor-advies en zijn ontwerpconceptnota in bepaalde mate wil aanpassen.

In het bijzonder lichtte de minister, op vraag van het CD&V-parlementslid, zijn eerdere uitspraken toe i.v.m. het gebruik van een landelijk gemiddelde van het aandeel leerlingen met een handicap of leerstoornissen die in scholen van het gewone onderwijs zijn ingeschreven. Kathleen Helsen: “Om de draagkracht te bepalen van scholen om zulke leerlingen op te nemen is zo’n puur cijfermatig gemiddelde wellicht niet voldoende. Er moet rekening worden gehouden met meerdere factoren om die draagkracht te bepalen.”

Zoals ook in de voorbije maanden zal Kathleen Helsen dit dossier, dat belangrijk is voor het hele basis- en secundair onderwijs, nauwgezet blijven opvolgen om er een constructieve en pragmatische bijdrage aan te leveren.

Het volledige verslag kan u hier nalezen in PDF.

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.