Naar inhoud

Kathleen Bouwt & Beslist

Youtube flickr RSS

Actueel

Ontwikkel mee!

 Wat als uw kind problemen heeft met leren? Wat als je klas moeilijk hanteerbaar is of u pestgedrag opmerkt? Als ouder, leerkracht of leerling is het belangrijk dat je met al je vragen ergens terecht kan waar je juiste informatie of kwaliteitsvolle ondersteuning krijgt. Om dit aanbod zo goed mogelijk uit te bouwen, organiseer ik een online bevraging via www.ontwikkelmee.be. Het invullen van deze bevraging neemt een kwartiertje van uw tijd in beslag, en je maakt kans op filmtickets of een diner voor twee! Aarzel ook niet om deze enquêtes rond te sturen in uw netwerk. Hoe meer input we kunnen verzamelen hoe gerichter we de toekomstige kind- en jongerenondersteuning kunnen uitbouwen!

Toegevoegd op 07 juli 2015

Tags: Vlaams Parlement

Capaciteitsbepaling

 Het werkingsbudget van een school wordt ieder schooljaar berekend op basis van het aantal regelmatige leerlingen dat is ingeschreven op de eerste schooldag van februari (de teldag) van het voorgaande schooljaar. Maar wat met scholen die geconfronteerd worden met een uitzonderlijke situatie?

Lees verder

Toegevoegd op 26 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Sociale voordelen

 Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 2007 bepaalt dat gemeenten die aan de scholen van het eigen schoolbestuur sociale voordelen toekennen, verplicht zijn dezelfde voordelen toe te kennen aan de op hun grondgebied gelegen scholen van andere schoolbesturen indien die erom vragen. Maar wat als steden of gemeenten hun onderwijs en hun scholen verzelfstandigen en bijvoorbeeld in een autonoom gemeentebedrijf onderbrengen? Ik vroeg het aan de minister. 

Lees verder

Toegevoegd op 17 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Programmatie structuuronderdelen

  Via het onderwijsdecreet XXII keurden we in het Vlaams Parlement nieuwe programmatieregels goed voor structuuronderdelen van het secundair onderwijs. Een structuuronderdeel kan programmeerbaar zijn, programmeerbaar mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan of mits goedkeuring door de Vlaamse Regering, of is niet programmeerbaar.

‘Grafische communicatie en media’ is sinds 2014 opgenomen in de lijst van niet-programmeerbare studieonderdelen, terwijl een school in 2013 nog groen licht kreeg dit structuuronderdeel in te richten. Dit brengt de studiecontinuïteit van de leerlingen in het gedrang en herleidt de gemaakte investeringen van de school tot een maat voor niets. De minister gaat op zoek naar een oplossing voor deze vervelende situatie. 

Toegevoegd op 09 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Lerarenopleiding

 Leerkrachten die aan de slag gaan in een grootstad, komen in een heel andere context terecht dan leerkrachten in de meer landelijke gebieden. De minister stelde voor om kandidaatleerkrachten een maatschappelijke stage van 20 uur te volgen. Ik vroeg haar in de commissie onderwijs welke effecten ze daarmee wil bereiken, en hoe ze de verdere hervorming van de lerarenopleiding ziet. 

Toegevoegd op 09 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Brede School

 Het is belangrijk om op een brede manier te kijken naar ontwikkeling van kinderen. Kinderen die deelnemen aan het kunstonderwijs, hebben meer studiesucces in het hoger onderwijs. Dit blijkt uit een recente studie van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Ik vroeg de minister in de Commissie Onderwijs hoe zij het concept van een Brede School ziet. Bij een Brede School staat immers een brede ontwikkeling van elk kind of elke jongere centraal door het ondersteunen en/of creëren van een brede leer- en leefomgeving.

Lees verder

Toegevoegd op 06 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Volwassenonderwijs

 We zetten in Vlaanderen in op levenslang leren, maar laaggeschoolde volwassen vinden moeilijk de weg naar een passend aanbod. In de Commissie Onderwijs vroeg ik de minister welke initiatieven ze zou nemen om hier actief op in te zetten.

Lees verder

Toegevoegd op 06 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Hervorming lerarenopleiding

 Op dinsdag 2 juni woonde ik een boeiend debat bij op de Thomas More Hogeschool in Turnhout met bijna 300 studenten in de lerarenopleiding en hun docenten. Zij gaven me hun bekommernissen mee over de toekomst van de lerarenopleiding.

Lees verder

Toegevoegd op 03 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Gon-begeleiding

 GON-begeleiding is geen luxe, maar een noodzaak om kinderen de beste kansen te bieden op een traject in het gewoon onderwijs. Daar ben ik van overtuigd. We moeten de expertise vanuit het buitengewoon onderwijs inzetten in het gewoon onderwijs.

Lees verder

Toegevoegd op 03 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Ontwikkelmee.be

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.