Naar inhoud

Kathleen Bouwt & Beslist

Youtube flickr RSS

Actueel

Eindtermen en leerplannen

 Bij maatschappelijke problemen zoals bijvoorbeeld radicalisering, duikt telkens de vraag op om deze maatschappelijke uitdagingen op te nemen in de eindtermen van het onderwijs. Dit kwam aan bod in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement van 20 mei 2015. Niet alleen de eindtermen maar ook de overladen leerplannen vormen een probleem. Leerkrachten moeten voldoende ruimte krijgen om onderwijs een invulling te geven. Vanaf september buigen we ons met de Commissie Onderwijs dan ook over de eindtermen en de verhouding met de leerplannen.  Als voorzitter van de Commissie wil ik het maatschappelijk debat vorm geven.

Toegevoegd op 21 mei 2015

Tags: Vlaams Parlement

Armoede in de Kempen

 Eén op negen Vlaamse kinderen groeit op in een gezin in armoede. Achter zo'n cijfer gaan heel wat verhalen schuil. Op dinsdag 19 mei organiseren we in de Mixx een lezing om die verhalen naar buiten te brengen. Inschrijven kan bij cultuur@herselt.be. Alle info vind je hier.

Toegevoegd op 07 mei 2015

Tags: Herselt

Lerarenloopbaan

 De media berichtten afgelopen dagen over enerzijds een lerarentekort en anderzijds kandidaatleerkrachten die geen werk vinden. In de plenaire vergadering van woensdag 22 april ’15 stelde de minister naar aanleiding hiervan dat ze verschillende acties zou ondernemen. Ze wil zowel de lerarenopleiding versterken als de lerarenloopbaan duurzamer te maken. Ik vroeg haar om aandacht te hebben voor de knelpunten in de grootstedelijke context en in zou zetten op het motiveren van de jongeren in grootsteden om te kiezen voor het lerarenberoep. In het overleg met de sociale partners vind ik het cruciaal dat er wordt gesproken over meer ruimte voor een HRM-beleid in de scholen. Het verslag van de plenaire vergadering vind je hier.

Toegevoegd op 23 april 2015

Tags: Vlaams Parlement

RUP Kleiput

 In de Schoolstraat ligt de gemeentelijke kleiput. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur plan van Herselt bepaalt dat er voor deze zone een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) moet worden opgesteld waarin de bestemming en de mogelijke ontwikkelingsperspectieven voor het gebied moeten vastgelegd worden. Dit RUP is voorlopig vastgesteld en het schepencollege organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp. Meer weten? Op 19 mei organiseren we een infoavond in de parochiezaal van Ramsel om 20u. Iedereen is welkom!

Lees verder

Toegevoegd op 20 april 2015

Tags: Herselt

Mobiliteitsdossier Kempen

 In de Kempen is er nood aan goed functionerend en op elkaar afgestemd openbaar vervoer. Omwille van de besparingen bij De Lijn, wordt het openbaar vervoer in landelijke gebieden afgebouwd. Nochtans is het belangrijk dat ook in de Kempen een basis aan mobiliteit bestaat.

Lees verder

Toegevoegd op 20 april 2015

Tags: Herselt

HBO5

 Op woensdag 1 april zat de Federale Raad voor Verpleegkunde samen om het beroepsprofiel van een verpleegkundige vast te leggen voor in de toekomst. Dit bracht heel wat onzekerheid mee binnen HBO5 Verpleegkunde, de opleiding in het Hoger Beroepsonderwijs waarin studenten de kwalificatie van verpleegkundige behalen. In de plenaire vergadering van 1 april liet de minister verstaan dat de opleiding voor verpleegkundige in HBO5 moet blijven bestaan. Ik deel de bekommernis van de sector. Daarom vroeg ik de minister nauwkeurig op te volgen wat de gevolgen zouden zijn als je via HBO5 geen verpleegkundige meer kan worden. We moeten immers een leegloop bij HBO5 voorkomen, om zo ook een tekort aan verpleegkundigen in de toekomst te vermijden.

Toegevoegd op 02 april 2015

Tags: Vlaams Parlement

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.