Naar inhoud

Kathleen Bouwt & Beslist

Youtube flickr RSS

Actueel

Participatiedecreet

Woensdag 26 maart werd het ‘ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school’ gestemd en goedgekeurd in de plenaire vergadering. Dit decreet bepaalt mee de rechten en plichten van leerlingen. Het biedt antwoorden op een aantal prangende zaken die op het einde van vorig schooljaar de kranten haalden, zoals het meisje dat naar de rechter stapte omdat ze niet akkoord was met haar C-attest, en de scholen die geen rapporten uitreikten aan hen die de schoolrekeningen nog niet hadden betaald.

Lees verder

Toegevoegd op 28 maart 2014

Tags: Vlaams Parlement

Taaltest kleuters

Na jarenlang weerwerk ben ik blij te kunnen melden dat de verplichte taalproef voor kleuters eindelijk is afgeschaft. Dit wil zeggen dat de toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs voor leerlingen die niet voldoende aanwezig waren in het kleuteronderwijs, worden herzien. Voortaan beslist de klassenraad binnen een termijn van 10 schooldagen of deze kinderen al dan niet tot het lager onderwijs worden toegelaten.

Lees verder

Toegevoegd op 20 maart 2014

Tags: Kleuteronderwijs, Taaltoets, Vlaams Parlement,

3 vragen aan Kathleen Helsen

Toegevoegd op 20 maart 2014

Tags: Kleuteronderwijs, Taaltoets,

M-decreet

Deze woensdagmiddag werd het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ (het zogenaamde M-decreet) besproken en gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het decreet deed afgelopen weken heel wat stof opwaaien. het verslag van de plenaire vergadering met mijn tussenkomst kan u hier terugvinden.

 

Lees verder

Toegevoegd op 13 maart 2014

Tags: Vlaams Parlement

Dag van de Vrijwilliger

Vrijwilligerswerk is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daarom werden de vrijwilligers afgelopen zaterdag in Geel helemaal terecht in de bloemetjes gezet. Hun engagement is bewonderenswaardig. Ze zetten zich belangeloos in voor een warmere samenwerking, en dat is straf! Onze enthousiaste vrijwilligers houden de beweging springlevend en maken het verschil. We werkten dan ook met plezier mee op de Dag van de Vrijwilliger!

Toegevoegd op 04 maart 2014

Tags: Vrijwilligers

Klaar voor de wereld?!

Klaar voor de wereld?!

Met de voorstelling van mijn boek ‘Klaar voor de wereld?! Samen werken aan opvoeding’, is het traject van start gegaan. De komende maanden ga ik de dialoog aan met ouders, leerkrachten, opvoeders, begeleiders en verenigingen, over de waarden die in opvoeding belangrijk zijn. Hierbij zien we opvoeden vooral als een maatschappelijk gegeven, waarbij we rekening houden met een geglobaliseerde en diverse wereld waarin we samen leven. De volgende data liggen al vast:

Maandag 5 mei in Mechelen (info en inschrijving bij acwmechelen@acw.be)

Donderdag 8 mei in Oud-Turnhout (info en inschrijving bij rob.kuypers@acw.be)

Maandag 12 mei in Laakdal (info bij Raf Moons: voorzitter@ocmwlaakdal.be)

Woensdag 14 mei in Retie (info en inschrijving bij eddy_vangestel@hotmail.com)

 

 

Bent u geïnteresseerd om zelf een dialoogmoment te organiseren? Neem gerust contact op via kathleen.helsen@vlaamsparlement.be!

Het boek bestellen kan via een mailtje te sturen naar Kathleen.Helsen@vlaamsparlement.be.

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.