Naar inhoud

Kathleen Bouwt & Beslist

Youtube flickr RSS

Actueel

Internationale vrouwendag 2015

 Elk jaar doen we in Herselt mee met de internationale vrouwendag om de rechten van de vrouwen in de verf te zetten en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld mee aan te wakkeren. Het thema van dit jaar is Economische Zelfstandigheid. Op 7 maart kan je in de Mixx tal van workshops volgen, genieten van wellness of rustig een marktje afstruinen. Opgelet: voor de swapping en de wellness kan je best vooraf inschrijven bij de cultuurdienst. Ook om zelf op de boekenmarkt te staan reserveer je best een plaatsje.  Alle info vind je hier. 

Toegevoegd op 23 januari 2015

Tags: Herselt

Inschakelingsuitkering

 De federale regering heeft een Koninklijk Besluit gestemd waarin staat dat jongeren onder de 21 jaar enkel een inschakelingsuitkering kunnen krijgen als ze een diploma hoger onderwijs behaald hebben, met succes een traject leren en werken hebben gevolgd of een bewijs hebben dat afgeleverd wordt door een gemeenschap dat gelijkwaardigheid vaststelt. Het is belangrijk dat die termen juist geïnterpreteerd worden, maar vooral dat we het debat breder open trekken. We moeten de ongekwalificeerde uitstroom tegengaan en de meest kwetsbare leerlingen beschermen om zonder diploma of getuigschrift op de arbeidsmarkt terecht te komen.

Toegevoegd op 13 januari 2015

Tags: Vlaams Parlement

Klaar voor de wereld?!

De recente gebeurtenissen in Parijs, de mars tegen de islamisering in Duitsland, de tegenbetogingen, … hebben me erg aangegrepen. Het debat over de plaats of het ontbreken van waarden en normen in onze samenleving laait weer in alle hevigheid op.

Het maakt het traject dat ik vorig jaar startte onder de noemer ‘Klaar voor de wereld?!’, des te actueler. Daarin dacht ik samen met leerkrachten, ouders en vrijwilligers na over die samenleving. We leven in een sterk geglobaliseerde wereld, en onze kinderen en jongeren komen dan ook voortdurend in aanraking met andere culturen en gebruiken. Hoe leren ze hiermee omgaan? Hoe bouwen ze een sterke identiteit op? Wat is de rol van opvoeding om onze kinderen en jongeren klaar te stomen voor deze complexe wereld?

De afgelopen week maakt duidelijk dat het werk verre van af is. We moeten blijven nadenken en in dialoog gaan. Alleen zo kunnen we jongeren wapenen en kan radicalisering een halt worden toegeroepen.   

Lees verder

Toegevoegd op 13 januari 2015

Tags: Vlaams Parlement

Besprekingen in de Commissie Onderwijs

 In het begin van de nieuwe legislatuur stelt elke minister een beleidsnota op, met de plannen van de minister in van de komende vijf jaar. In de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement lopen de besprekingen hiervan volop. Ook de begroting van onderwijs voor 2015 werd nauwkeurig onder de loep genomen. Tijdens deze besprekingen vroeg ik de minister meer verduidelijking over sommige besparingen en de gevolgen op vlak van gelijke kansen.


Lees verder

Toegevoegd op 12 januari 2015

Tags: Vlaams Parlement

Begroting 2015

 In de laatste eindspurt naar de feestdagen werd in het Vlaams Parlement de Vlaamse begroting voor 2015 plenair besproken. Net zoals op andere beleidsdomeinen wordt er van Onderwijs een inspanning gevraagd om te besparen. Dan is het belangrijk om de juiste keuzes te maken, en ik ben ervan overtuigd dat we dat gedaan hebben. We hebben ervoor gekozen om zo weinig mogelijk te besparen op de kern van ons onderwijs en meer op een aantal tussenstructuren en projecten. Dit was dan ook mijn belangrijkste boodschap in mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van dinsdag 16 december. 

 

Toegevoegd op 17 december 2014

Tags: Vlaams Parlement

Ridder in de Leopoldsorde

 

Het Vlaams Parlement reikte op woensdag 10 december 2014 een reeks onderscheidingen uit aan een aantal politici op basis van hun jarenlang engagement als volksvertegenwoordiger of als minister. Ik had de eer de graad van ridder in de Leopoldsorde te verwerven, samen met enkelen van mijn collega’s.

 

Toegevoegd op 12 december 2014

Tags: Vlaams Parlement

Ongerustheid M-decreet

 In de plenaire vergadering van woensdag 10 december werd een vraag gesteld over de ongerustheid die er heerst onder de leerkrachten over de uitrol van het M-decreet.

Het klopt dat er in het onderwijsveld vele vragen zijn over de gevolgen van het M-decreet. Afgezien van het vertrouwen dat ik heb in de leerkrachten en de scholen, ben ik ervan overtuigd dat een goede opvolging nodig is. We moeten nauwkeurig de bewegingen en de noden opvolgen opdat we tijdig kunnen bijsturen. De minister beaamde deze nood aan opvolging. 

Toegevoegd op 10 december 2014

Tags: Vlaams Parlement

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.