Naar inhoud

Kathleen Bouwt & Beslist

Youtube flickr RSS

Actueel

Toekomst brugprojecten en voortrajecten

Op donderdag 23 oktober stelde ik in de commissie werk een vraag aan de minister over de toekomst van brugprojecten en voortrajecten. Beide trajecten zijn een onderdeel van het stelsel Leren en Werken, dat een voltijds engagement voor kwetsbare jongeren mogelijk maakt.

Zowel de brugprojecten als de voortrajecten worden deels gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. De overeenkomst met ESF wat betreft leren en werken, liep tot 2013-2014. Voor dit schooljaar werd een overgangsjaar mogelijk gemaakt, maar voor 2015-2016 is er nog geen duidelijkheid. Dit maakt de toekomst van het stelsel Leren en Werken, in het bijzonder de brugprojecten en de voortrajecten,  onzeker.

Ik vroeg de minister hoe deze toekomst eruit ziet: is er  al een project bij EFS ingediend en wat ik daarbij de timing, of zijn er alternatieve financieringsbronnen voorzien? 

Lees verder

Toegevoegd op 23 oktober 2014

Tags: Leren en werken, Vlaams Parlement,

Actualiteitsdebat hoger onderwijs

 Op woensdag 22 oktober voerden we in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een boeiend debat over de uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat.

In mijn tussenkomst haalde ik drie punten aan die cruciaal zijn voor ons hoger onderwijs: Vooreerst moet ons hoger onderwijs maatschappelijk relevant zijn, duurzaam en internationaal georiënteerd. Daarnaast is het belangrijk dat onze universiteiten en hogescholen van hoge kwaliteit blijven, ondanks de besparingen. Tenslotte moeten we blijven inzetten op de democratisering van het hoger onderwijs. Ik vroeg de minister dan ook om in een nauwe samenwerking met studenten, universiteiten en associaties die maatregelen te nemen die zullen toelaten om zelfs met iets minder middelen de democratisering te versterken en de kwaliteit van ons hoger onderwijs nog te verhogen. Lees het verslag van het volledige debat hier.

 

Toegevoegd op 23 oktober 2014

Tags: Hoger onderwijs, Vlaams Parlement,

Audit CLB's

 In het Masterplan over de hervormingen van het secundair onderwijs, staat opgenomen dat er een audit zal uitgevoerd worden in de CLB’s. De bedoeling is de effectiviteit en de efficiëntie van de centra door te lichten. Gezien het belang van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, is het cruciaal om deze audit nauwkeurig op te volgen. Ik stelde in de commissie onderwijs vragen over de timing en het verloop van de audit. Het verslag lees je hier.

 

Lees verder

Toegevoegd op 10 oktober 2014

Tags: CLB, Vlaams Parlement,

Commissie Onderwijs ontvangt studenten

 

Op 2 oktober betoogden studenten in Brussel tegen de aangekondigde besparingen in het hoger onderwijs en de verhoging van het inschrijvingsgeld. Na afloop van de manifestatie ontvingen wij met de commissie onderwijs de studenten in de loketten van het Vlaams Parlement. De studenten uitten hun bezorgdheid over het democratische karakter en de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het was een constructieve ontmoeting met geëngageerde jongeren die zich inzetten voor kwaliteitsvol onderwijs voor komende generaties. 

 

Toegevoegd op 02 oktober 2014

Tags: Hoger onderwijs, Vlaams Parlement,

Startdag Vlaamse Onderwijsraad

Op 25 september hield de Vlaamse Onderwijsraad (kortweg de Vlor) haar startdag in het Vlaams Parlement. Onder de noemer ‘Onderwijs in een lerende samenleving’ kwamen verschillende sprekers en opiniemakers bij elkaar voor interessante uiteenzettingen en nabesprekingen. De leerlingen van de Hotelschool uit Wemmel verzorgden achteraf de receptie. Het was een boeiende namiddag, waar veel stof tot nadenken werd gegeven.

Toegevoegd op 02 oktober 2014

Tags: Vlaams Parlement

Verhoging inschrijvingsgeld

 De afgelopen weken gonsde het van de geruchten dat het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs zou opgetrokken worden. In de plenaire vergadering van 1 oktober 2014 gaf de minister hier meer duidelijkheid over. Voor dit academiejaar blijft het inschrijvingsgeld hetzelfde. Voor volgend academiejaar is er nog geen beslissing genomen. De gesprekken daarover met studenten, universiteiten en hogescholen lopen. De minister vroeg dan ook nog een beetje geduld. Zelf wees ik erop dat het belangrijk is dat sociale correcties blijven bestaan. De minister stelde me hierin gerust dat beurs- en bijna-beursstudenten een verminderd tarief blijven genieten. Ook vroeg ik de minister om het debat open te trekken naar de democratisering van het hoger onderwijs, en niet enkel het inschrijvingsgeld te bespreken. Een volledig verslag van de plenaire vergadering vindt u hier.

Toegevoegd op 01 oktober 2014

Tags: Hoger onderwijs, Vlaams Parlement,

de Merode

 

Zondag 14 september vond in Herselt de jaarlijkse Merodehappening weer plaats. ‘Prinsheerlijk, een erfgoedboek over het gebied de Merode’ werd er voorgesteld. Deze publicatie werd gerealiseerd met Europese steun vanuit Rural Alliances. Het boek is een selectie van verhalen, anekdotes en feiten geworden, gemaakt door en voor bewoners. Een geschiedenis waar we in Herselt trots op mogen zijn!

 

Toegevoegd op 24 september 2014

Tags: Herselt

Septemberverklaring

 Op maandag 22 september werd het parlementair jaar officieel geopend. De minister-president las zijn septemberverklaring voor. Dit is een verklaring van de Vlaamse regering over de algemene maatschappelijke situatie en over de krachtlijnen van de begroting. Je kan deze septemberverklaring hier nalezen. 

Toegevoegd op 24 september 2014

Tags: Vlaams Parlement

E-Book: Klaar voor de wereld?!

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.