Naar inhoud

Kathleen Bouwt & Beslist

Youtube flickr RSS

Actueel

Jong CD&V op bezoek

 

Op dinsdag 14 juli ontvingen we de deelnemers aan de zomerunief van Jong CD&V in de lokettenzaal van het Vlaams Parlement. Tijdens een gezellige broodjeslunch ging ik in gesprek met de jongeren over de uitdagingen in het onderwijs. Ze stelden onder andere dat vreemde talen vroeger moeten worden aangeboden op school.

 

Toegevoegd op 17 juli 2015

Tags: Vlaams Parlement

Begeleiding kinderopvang

 Sinds 1 april 2014 gelden er nieuwe kwalificatievereisten voor begeleiders en verantwoordelijken in de kinderopvang. Hierbij zijn er een aantal uitdagingen die ik voorlegde aan de minister. 

Lees verder

Toegevoegd op 16 juli 2015

Tags: Vlaams Parlement

Leerlingen zonder diploma

 Het Kinderrechtencommissariaat schreef samen met Zonderwijs, een organisatie van leerkrachten die zich engageren voor leerlingen die worden uitgeprocedeerd uit ons land, een knelpuntennota over kinderen van vluchtelingen. Elk jaar worden er opnieuw kinderen weggehaald uit de klas omdat ze worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Ik ondervroeg de minister hierover.

Lees verder

Toegevoegd op 16 juli 2015

Tags: Vlaams Parlement

Bonte Buurt Herenthout

 

Op 27 en 28 juni organiseerde CD&V Herenthout Levensloop, een 24 uur durende estafetteloop en familie-evenement ten voordele van de Stichting Tegen Kanker. De opbrengst was hartverwarmend: €103.327,66! Deze som werd overgemaakt aan de Stichting. Ik ben blij dat ik erbij kon zijn!

 

Toegevoegd op 14 juli 2015

Tags: Herselt

Capaciteitsbepaling

 Het werkingsbudget van een school wordt ieder schooljaar berekend op basis van het aantal regelmatige leerlingen dat is ingeschreven op de eerste schooldag van februari (de teldag) van het voorgaande schooljaar. Maar wat met scholen die geconfronteerd worden met een uitzonderlijke situatie?

Lees verder

Toegevoegd op 26 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Programmatie structuuronderdelen

  Via het onderwijsdecreet XXII keurden we in het Vlaams Parlement nieuwe programmatieregels goed voor structuuronderdelen van het secundair onderwijs. Een structuuronderdeel kan programmeerbaar zijn, programmeerbaar mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan of mits goedkeuring door de Vlaamse Regering, of is niet programmeerbaar.

‘Grafische communicatie en media’ is sinds 2014 opgenomen in de lijst van niet-programmeerbare studieonderdelen, terwijl een school in 2013 nog groen licht kreeg dit structuuronderdeel in te richten. Dit brengt de studiecontinuïteit van de leerlingen in het gedrang en herleidt de gemaakte investeringen van de school tot een maat voor niets. De minister gaat op zoek naar een oplossing voor deze vervelende situatie. 

Toegevoegd op 09 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Lerarenopleiding

 Leerkrachten die aan de slag gaan in een grootstad, komen in een heel andere context terecht dan leerkrachten in de meer landelijke gebieden. De minister stelde voor om kandidaatleerkrachten een maatschappelijke stage van 20 uur te volgen. Ik vroeg haar in de commissie onderwijs welke effecten ze daarmee wil bereiken, en hoe ze de verdere hervorming van de lerarenopleiding ziet. 

Toegevoegd op 09 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Brede School

 Het is belangrijk om op een brede manier te kijken naar ontwikkeling van kinderen. Kinderen die deelnemen aan het kunstonderwijs, hebben meer studiesucces in het hoger onderwijs. Dit blijkt uit een recente studie van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Ik vroeg de minister in de Commissie Onderwijs hoe zij het concept van een Brede School ziet. Bij een Brede School staat immers een brede ontwikkeling van elk kind of elke jongere centraal door het ondersteunen en/of creëren van een brede leer- en leefomgeving.

Lees verder

Toegevoegd op 06 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Volwassenonderwijs

 We zetten in Vlaanderen in op levenslang leren, maar laaggeschoolde volwassen vinden moeilijk de weg naar een passend aanbod. In de Commissie Onderwijs vroeg ik de minister welke initiatieven ze zou nemen om hier actief op in te zetten.

Lees verder

Toegevoegd op 06 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Hervorming lerarenopleiding

 Op dinsdag 2 juni woonde ik een boeiend debat bij op de Thomas More Hogeschool in Turnhout met bijna 300 studenten in de lerarenopleiding en hun docenten. Zij gaven me hun bekommernissen mee over de toekomst van de lerarenopleiding.

Lees verder

Toegevoegd op 03 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Gon-begeleiding

 GON-begeleiding is geen luxe, maar een noodzaak om kinderen de beste kansen te bieden op een traject in het gewoon onderwijs. Daar ben ik van overtuigd. We moeten de expertise vanuit het buitengewoon onderwijs inzetten in het gewoon onderwijs.

Lees verder

Toegevoegd op 03 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Ontwikkelmee.be

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.